sıkça sorulan sorular (sss)netihale, pek çok kuruluşun diğer kuruluşlardan ürün almak için en düşük fiyatı belirlemede veya ürün satmak için en yüksek fiyatı belirlemede geçmişte kullandıkları ve bir çeşit pazarlık yöntemi olan ve de kuruluşlara eşit şartlarda birbirleriyle rekabet etme imkanı tanıyan ihale yönteminin günümüz yaşam koşullarına uygun hale getirilip internet ortamına geçirilerek, eskisinden çok daha hızlı, kolay, şeffaf, güvenilir ve ekonomik şekilde yapılmasına yarayan sistemdir.
1. kuruluşunuzun satış departmanındaki çalışanların neyi, ne zamana, ne kadar sürede, nereden, ne kadara sattığını görebilirsiniz

2. kuruluşunuzun satın alma departmanındaki çalışanların neyi, ne zaman, ne kadar sürede, nereden, ne kadara mal ettiğini görebilirsiniz

3. kuruluşunuzun ambarındaki malzeme stoğunu ve kuruluşunuza gelen malzemelerin ne kadarının, hangi çalışanlara, ne zaman zimmetlediğini görebilirsiniz

4. kuruluşunuzun malzeme girişlerini rahatlıkla takip edebilirsiniz

5. kuruluşunuzun satın alma süreç akışını yönetebilirsiniz

6. kuruluşunuzun ambarındaki malzemelerin adetlerini ve yerlerini görebilirsiniz

7. kuruluşunuzdaki çalışanlardan kimin, hangi hizmeti veya malzemeyi ne kadar talep ettiğini ve nelerin satın alındığını, nelerin kiralandığını, nelerin bakım veya onarım aşamasında bulunduğunu takip edebilirsiniz

8. kuruluşunuzun insan kaynakları departmanının kuruluş içerisinde duyuruda bulunmasını kolaylaştırabilir ve bu duyuruları kolayca görüntüleyebilir, geçmişe dönük aramalarla inceleyebilirsiniz

9. kuruluşunuzun ihtiyaçlarından doğan gider kalemlerini kolayca takip edebilir, geçmişe dönük aramalarla neyin, ne zaman, hangi departmandaki hangi çalışan tarafından istendiğini, hangi çalışan tarafından, hangi kuruluşlardan teklif alınarak, hangi kuruluşa, ne kadarlık ödeme karşılığında satın alındığını veya kiralandığını ve de hangi çalışan tarafından ne kadarının hangi çalışana zimmetlendiğini inceleyebilirsiniz

10. kuruluşunuzun satışlarından doğan gelir kalemlerini kolayca takip edebilir, geçmişe dönük aramalarla neyin, ne kadarının, ne zaman, hangi çalışan tarafından, hangi kuruluşlardan teklif alınarak veya teklif verilerek hangi kuruluşa, ne kadarlık ödeme karşılığında satıldığını veya kiraya verildiğini inceleyebilirsiniz
1. bir ürünü mümkün olan en yüksek fiyata satabilir veya kiraya verebilirsiniz

2. kendi müşteri portföyünüzü kolayca yönetebilirsiniz

3. sunduğunuz hizmet ve malzemelerle ilgilenecek potansiyel müşterilere doğrudan ulaşabilirsiniz

4. bir hizmeti veya malzemeyi tek tek veya gruplandırarak artırmalı netihale aracılığıyla sunmak üzere, istediğiniz müşterileri davet edebilir ve birbirlerini görmeden, yalnızca tekliflerinin kaçıncı sırada olduğunu görecekleri özel bir platformda belirleyeceğiniz bir sürede satış yapabilirsiniz
1. kuruluşunuzdaki her çalışandan gelen hizmet veya malzeme satın alma, kiralama, onarım, bakım isteklerinin düzen dahilinde tarafınıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz

2. bir ürünü mümkün olan en düşük fiyata alabilir veya kiralayabilirsiniz

3. kendi tedarikçi listenizi kolayca yönetebilirsiniz

4. ihtiyaç duyduğunuz hizmet veya malzemenin adını yazarak tedarikçilere doğrudan ulaşabilirsiniz

5. bir hizmeti veya malzemeyi tek tek veya gruplandırarak eksiltmeli netihale aracılığıyla temin etmek üzere, istediğiniz tedarikçileri davet edebilir ve birbirlerini görmeden, yalnızca tekliflerinin kaçıncı sırada olduğunu görecekleri özel bir platformda belirleyeceğiniz bir sürede alım yapabilirsiniz
netihale.com tamamen kurumsal hizmet vermek amacıyla kurulmuştur ve her kullanıcının üye bir kuruluşun bünyesinde kayıt edilmesi gerekmektedir; bireysel üyelik kesinlikle kabul edilmemektedir.
* satın alma profesyoneliyseniz;

1. ihtiyacınızı belirleyin (satın almak, kiralamak ya da yalnızca araştırmak için teklif almak istediğiniz hizmet veya malzeme kalemlerini ve ayrıntılarını belirleyin ve hatta isterseniz sözleşme hazırlayın)

2. tedarikçi seçin (teklifini almak istediğiniz kalemleri size sunacak kuruluşları seçerek netihalenize davet edin)

3. netihale başlatın (seçtiğiniz kuruluşların eşit şartlarda rekabet edeceği netihalenin türünü, başlangıç zamanını ve süresini belirleyin)

4. en uygun teklifi elde edin (birbirlerinin adını ve fiyatını görmeden, yalnızca en düşük fiyat açısından kaçıncı sırada bulunduklarını görebilecek kuruluşların belirlediğiniz kalemlere sundukları teklifler arasından en uygun teklif veya teklifleri seçin)

* satış profesyoneliyseniz;

1. ihtiyacınızı belirleyin (satmak, kiraya vermek ya da yalnızca araştırmak için teklif almak istediğiniz hizmet veya malzeme kalemlerini ve ayrıntılarını belirleyin ve hatta isterseniz sözleşme hazırlayın)

2. müşteri seçin (teklifini almak istediğiniz kalemleri sizden satın alacak veya kiralayacak kuruluşları seçerek netihalenize davet edin)

3. netihale başlatın (seçtiğiniz kuruluşların eşit şartlarda rekabet edeceği netihalenin türünü, başlangıç zamanını ve süresini belirleyin)

4. en uygun teklifi elde edin (birbirlerinin adını ve fiyatını görmeden, yalnızca en yüksek fiyat açısından kaçıncı sırada bulunduklarını görebilecek kuruluşların belirlediğiniz kalemlere sundukları teklifler arasından en uygun teklif veya teklifleri seçin)

* üst düzey yöneticiyseniz;

1. kuruluşunuzu ve ürünlerinizi tanıtın (netihale.com üzerinden vitrin sayfası aracılığıyla hem kuruluşunuzun hem de ürünlerinizin tanıtımını yapın)

2. maliyetleri düşürün (kuruluşunuzun hizmet ve malzeme ihtiyaçlarının satın alınmasından veya kiralanmasından kaynaklanan maliyetleri düşürün)

3. giderleri kontrol altına alın (gider kalemlerini kontrol altına alın, her departmanın ve çalışanının istekte bulunduğu hizmet ve malzeme kalemlerini kolayca kontrol altına alarak, hiyerarşik onay sürecini yönetin ve zimmetler de dahil tüm işlemleri kayıt altına alın)

4. iş akışını hızlandırın (kuruluşunuzdaki satış, satın alma, ambar süreçlerinin yönetilmesini kolaylaştırın)

5. şeffaflığı artırın (kuruluşunuza giren kalemlerin satın alınma veya kiralanma sürecini anlık veya geçmişe yönelik olarak hangi ürünün, hangi kuruluşlardan, ne kadarlık tekliflerle alındığını takibe alın)
netihale.com sitesine üye kuruluşlardan biri diğer üye kuruluşların katılarak teklif verebilecekleri bir netihale başlatır, buna katılan kuruluşlar birbirlerinin adlarını ve tekliflerini kesinlikle görmeden, yalnızca tekliflerinin uygunluk açısından kaçıncı sırada yer aldığını görerek rekabete girerler, tekliflerini güncelleyerek en iyisini sunmaya çalışırlar, süre bitiminde netihaleyi açan kuruluş tarafından kazanan belirlenir.
eksiltmeli netihalede en düşük teklif, artırmalı netihalede ise en yüksek teklif, en iyi tekliftir; ancak en iyi teklifin verilmesi her zaman en uygun teklifin verildiği anlamına gelmeyeceğinden, netihaleyi açan kuruluşun en iyi teklifi veren kuruluşu seçmesini zorunlu kılmaz, süre bitiminde netihaleyi açan kuruluş tarafından kazanan kuruluş belirlenir.
birden fazla kalemin aynı anda tekliflendirildiği netihalelerde her kalem için ayrı ayrı kazanan belirlenebilir.
bir kalemin teklifinde uygunluk durumuna göre kaçıncı sırada bulunulduğu bilgisi haricinde hiçbir bilgi katılımcılarla paylaşılmadığından, bu bilginin doğruluğu önem arz etmektedir; ancak birden fazla kuruluşun bir netihale içerisinde aynı kaleme aynı teklifi vermeleri durumunda eşitlik söz konusu olacağından, kuruluşlardan bu teklifi ilk veren kendisini önde görürken, bu teklife sonradan erişen kuruluşlar kendilerini daha arka sırada görürler.
eksiltmeli ya da artırmalı bir netihale, bu netihaleyi açan kuruluş tarafından başlangıç anından itibaren en az on (10) dakika, en çok otuz (30) dakika sürecek şekilde ayarlanabilir; ancak bitmesine kalan son bir (1) dakika içerisinde katılımcılardan en az birinin teklifini revize etmesi durumunda, diğer katılımcıların haklarının yenmemesi açısından, süre üç (3) dakika daha uzatılır ve netihaleyi açan kuruluş tarafından süre uzatımının durdurulmasına yönelik özellikten yararlanılmaması durumunda, her üç (3) dakikalık sürenin son bir (1) dakikası içerisinde herhangi bir katılımcının yapacağı teklif revizyonunda, süre üç dakikalık uzatmalarla devam edebilir.
* netihale.com sitesine üyelik tamamen ücretsizdir.

* satın almak, kiralamak ya da araştırmak amacıyla eksiltmeli netihale açmak tamamen ücretsizdir.

* satmak, kiraya vermek ya da araştırmak amacıyla artırmalı netihale açmak tamamen ücretsizdir.

* açtığınız eksiltmeli netihalelere başka kuruluşları davet etmek tamamen ücretsizdir.

* açtığınız artırmalı netihalelere başka kuruluşları davet etmek tamamen ücretsizdir.

* başka kuruluşların açtığı eksiltmeli netihalelere veya artırmalı netihalelere katılım daveti almak tamamen ücretsizdir.

* başka kuruluşların açtığı netihalelere katılım için yalnızca bir (1) netihale kredisi ödenmesi ardından verilen fiyat tekliflerinin her biri tamamen ücretsizdir.

* açtığınız bir netihaleye herhangi bir kuruluşun ilk teklifini vermesi ardından iptal etmeniz için yalnızca bir (1) netihale kredisi ödemeniz gerekir; ancak açtığınız netihaleye henüz daha hiçbir kuruluş katılmamışsa, iptal etmek elbette tamamen ücretsizdir.

* açtığınız bir netihaleyi iptal etmeyip, ertelemek tamamen ücretsizdir.

* satın alma ve ambar yönetim kısımlarından yararlanmak tamamen ücretsizdir.

* mesajlaşma kısmından yararlanmak tamamen ücretsizdir.

* kuruluşunuzun netihale.com üzerinde sponsor reklamları kısmında vitrin sayfasının tanıtımının yer alması durumunda, sizinkinden başka herhangi bir kuruluşun bir çalışanının sizin reklamınıza tıkladığında sizden alınacak bir (1) netihale kredisi ardından aynı reklam seti için aynı kuruluştaki diğer çalışanların reklamınıza tıklamalarından hiçbir ücret alınmaz.

* kuruluşunuzun netihale.com üzerinde tanıtımını sağlayabilecek vitrin sayfasının hazırlanması ve yayınlanması tamamen ücretsizdir.
bir (1) netihale kredisi, on (10) tl + KDV (%18)’dir.
netihale kurumsal bir hizmettir ve kuruluşlarda düzenin yalnızca bazı net kurallar çerçevesinde sağlıklı şekilde gelişebileceğini savunmaktadır; ancak bu kuralların gereksiz katılık içermesinin bu gelişimi olumsuz yönde etkileyebileceği gerçeğinin hatırlatılabilmesi amacıyla, her içerikte büyük harf kullanımı gibi gerekliliği tartışılabilecek bir kuralın esnetilerek bu düşüncenin sembolü haline getirilmesi için sitede büyük harf kullanımına yer verilmemiştir, bunu kendi adının baş harfini logosunda kullanırken dahi küçük bir “n” ile göstermesiyle de vurgulamaktadır. bu radikal yaklaşımı desteklerken dahi katılığa yer verilmemiş ve kullanıcıların kendi yazdıkları yazılarda büyük ya da küçük harf kullanmaları konusunda serbestlik tanınmıştır. yani; yasal bilgilerin bulunduğu sayfa gibi zorunlu yerler haricinde site tarafından yazılan yazılar küçük harfle görüntülenseler de, kullanıcılar tarafından yazılan yazılar kendi isteklerine göre büyük ya da küçük harfle görüntülenebilmektedir.
netihale bir KAM inovasyonudur. yani; netihale.com KAM İNOVASYON BİLİŞİM REKLAMCILIK A.Ş.'nin bir hizmetidir ve tüm hakları da yine KAM İNOVASYON BİLİŞİM REKLAMCILIK A.Ş. kuruluşuna aittir. ayrıca, netihale ismi ve logosu da tescilli birer markadır. netihale.com sitesinin "yasal" sayfasından daha kapsamlı bilgi edinilebilir.

yalnızca genel anlamda fikir vermesi açısından tanıtım amaçlı videolardır ve bu görsellerdeki kuruluşlar da teklifler de kurgudur.